Informatyka przemysłowa

Koncepcja Przemysłu 4.0, o której się mówi jako czwartej rewolucji przemysłowej polega na cyfrowej integracji systemów produkcyjnych, systemów automatyki, a także systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie tak by umożliwić komunikację jak największej ilości elementów przedsiębiorstwa oraz mieć dostęp do istotnych informacji.Jednak jakie cechy musi posiadać oprogramowanie spełniające wymagania technologii jutra? Odpowiedzią jest bezpieczeństwo, otwartość, kompleksowość, uniwersalność oraz skalowalność platformy.

Nasza firma oferuje koncepcje oraz wykonywanie integracji pomiędzy systemami informatycznymi oraz przemysłowymi. Posiadamy doświadczenie również z zakresu systemów biznesowych ERP, które odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Integrujemy również systemy na poziomie biznesowym takie jak ERP, WMS, APS, BMS, Workflow oraz inne.