Systemy wizualizacyjne

Systemy wizualizacyjne w czasach rozwoju technologicznego przedsiębiorstw produkcyjnych stanowią kluczową rolę w podejmowaniu kluczowych decyzji zarówno w kontekście procesu technologicznego oraz procesów biznesowych. Jakość decyzji definiuje rzetelność danych produkcyjnych oraz technologicznych. Tylko dzięki systemom działających w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie podjąć odpowiednią decyzję w odpowiednim czasie.

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz podnieść poziom kontroli oraz jakość zarządzania procesem a w konsekwencji efektywność produkcji.

Do wizualizacji wykorzystujemy oprogramowanie Wonderware, które jest wykorzystywane do wizualizacji procesu na całym świecie.


Przykładowe wizualizacje:

  • Proces technologiczny
  • Zużycie mediów
  • Awarie oraz przestoje
  • Warunki środowiskowe
  • Stan maszyn oraz urządzeń